Behandeling

Transcraniële Magnetische Stimulatie

Specifieke stimulatie van hersengebieden

Wat is Transcraniële
Magnetische Stimulatie (TMS)

(repetitieve) Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) is een relatief nieuwe vorm van neuromodulatie. Hiermee bedoelen we dat met TMS de hersenen via magnetische velden kunnen prikkelen, om deze zo te stimuleren of juist te remmen. Dit kunnen we heel specifiek doen voor bepaalde delen van de hersenen waardoor we langdurige klachten kunnen behandelen.

De magnetische pulsen kunnen neuronen (hersencellen) ertoe aanzetten om vaker en krachtiger een signaal af te geven, of juist om dit minder vaak toe doen. Hiermee kunnen we hersencircuits beïnvloeden zonder dat er bijwerkingen optreden.

Wat willen we bereiken met TMS

Het doel van TMS is om de hersengebieden die betrokken zijn bij uw klachten dusdanig te beïnvloeden dat uw klachten afnemen.

Met TMS kunnen we dit doen voor heel specifieke gebieden in de hersenen, zonder dat u medicatie krijgt en zonder dat u geopereerd hoeft te worden.

Hierdoor kunnen we gebieden die betrokken zijn bij bijvoorbeeld depressie klachten trager of juist sneller laten werken. Hierdoor kunnen hele goede resultaten bereiken met vrijwel geen bijwerkingen.

Met TMS kunnen we gericht behandelen bij verschillende neurologische of psychiatrische aandoeningen.

Wat willen we bereiken met TMS

Het doel van TMS is om de hersengebieden die betrokken zijn bij uw klachten dusdanig te beïnvloeden dat uw klachten afnemen.

Met TMS kunnen we dit doen voor heel specifieke gebieden in de hersenen, zonder dat u medicatie krijgt en zonder dat u geopereerd hoeft te worden.

Hierdoor kunnen we gebieden die betrokken zijn bij bijvoorbeeld depressie klachten trager of juist sneller laten werken. Hierdoor kunnen hele goede resultaten bereiken met vrijwel geen bijwerkingen.

Met TMS kunnen we gericht behandelen bij verschillende neurologische of psychiatrische aandoeningen.

Jouw weg naar herstel

Eén week intensief behandelen

Stap 1

Het voorgesprek (online)

Jij vertelt ons over je klachten. Wij bepalen of je geschikt bent voor ons programma.

Stap 2

Het functioneel neurologisch onderzoek

Waar liggen de verbeterpunten?

Stap 3

Rehabilitatie

We pakken de problemen aan.

Wat kunt u verwachten tijdens de behandeling

Bij TMS neemt u plaats in therapiestoel en plaatsen wij de magnetische spoel op uw hoofd. Een sessie van deze therapie duurt ongeveer 20 tot 40 minuten en u krijgt de behandeling meerdere keren tijdens de week van uw bezoek.

Tijdens de behandeling zult u weinig bijwerkingen ervaren. U kunt tijdens de behandeling wat hoofdpijn ervaren, maar deze is licht en tijdelijk van aard.

Wat kunt u verwachten na de behandeling

Na de behandeling tijdens onze intensieve behandelweek, kunt snel tot zeer snel resultaten verwachten. Het is waarschijnlijk dat u de eerste dagen/weken nog vermoeid zult zijn, omdat uw hersenen alle activiteit van de afgelopen week moeten verwerken. Uw hersenen zijn echter veerkrachtig en passen zich door hun neuroplasticiteit goed aan.

U kunt tijdens deze periode wat sneller geprikkeld zijn en soms lichte hoofdpijn ervaren. Dit is echter van tijdelijke aard, er zijn geen blijvende bijwerkingen. Met het verstrijken van de tijd zullen deze klachten verdwijnen en zult u steeds meer het effect van de therapie gaan merken.

Wilt u weten of u de geschikte kandidaat voor ons bent?

Plan nu een online kennismakingsgesprek in met Ben of Jesse.