Behandeling

Autonomisch testen van functies

Specifieke stimulatie van hersengebieden met autonomisch testen

Wat is autonomisch functies testen?

Het meten van de bloeddruk is misschien gebruikelijk, maar hoe een arts uw bloeddruk meet, kan er toe doen! Bloeddruk is de kracht waarmee zuurstofrijk bloed naar alle delen van het lichaam wordt gestuwd. Het meten van bloeddruk is tegenwoordig een van de meest uitgevoerde klinische procedures binnen de gezondheidszorg. Dit kan ook op een autonomische manier worden gedaan. Hieronder vertellen we daar meer over.

Waarom is autonomisch testen van de bloeddruk belangrijk?

Terwijl de meeste zorgverleners de bloeddruk alleen in een zittende positie meten, zijn veranderingen in de lichaamshouding ook weldegelijk van belang. Op basis van onderzoek blijkt dat een verandering in houding fysiologische veranderingen in het menselijk lichaam veroorzaakt. Deze veranderingen worden tevens weerspiegeld in de hersenfunctie. Door autonomisch testen meten we ook deze veranderingen.

Hoe werkt het autonomisch testen van functies?

Het autonome zenuwstelsel, wordt van oudsher opgedeeld in het sympathische (SNS) en parasympathische zenuwstelsel (PNS). Beide zijn verantwoordelijk voor de regulatie en integratie van de functies van interne organen. Met name het SNS speelt een sleutelfactor bij de controle van de bloeddruk via gespecialiseerde receptoren. Deze receptoren worden baroreceptoren en chemoreceptoren genoemd.

Tijdens houdingsveranderingen, zoals van een liggende houding op de rug naar een zittende of staande houding, verhogen feedbacklussen het ‘vuren’ naar sympathische zenuwen. Hierdoor verandert de bloeddruk. Met autonomisch testen meten we dit.

Nog specifieker gezien kunnen we verschillende lichaamshoudingen en bloeddrukregulatie in verband brengen met het vestibulaire systeem. Het vestibulaire systeem bevindt zich in het binnenoor en wordt voornamelijk geassocieerd met balans, evenwicht, oriëntatie en navigatie. Dit alles gebeurt via het vestibulo-Sympathische Reflex (VSR) .

De VSR-reflex is vooral belangrijk bij het voorkomen van een daling van de bloeddruk doordat de organen van het vestibulaire systeem (otolieten en halfcirkelvormige kanalen) binnen milliseconden beweging op het gebied van zwaartekracht kunnen waarnemen. Hierdoor wordt de VSR geactiveerd voor het cardiovasculaire systeem, met als uiteindelijke doel het behouden van een stabiele bloeddruk tijdens positiewisseling.

Het Vestibulaire Systeem heeft – vanwege zijn invloed op de balans evenwicht en navigatie- ook verbindingen met hersengebieden zoals frontale kwabben (executieve planning/motorische planning), cerebellum (fijn/gecoördineerd bewegingen) en de posterieure pariëtale cortex (ruimtelijke oriëntatie).

Daarom is het logisch dat disfunctie in deze reflex, feedbacklus of associatie-/integratiegebieden, een significant verschil in bloeddruk kan hebben. In verschillende posities kan dit leiden tot gevoelens van duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, misselijkheid of syncope of cognitieve problemen en concentratiestoornissen.

Uw weg naar herstel

Eén week intensief behandelen

Stap 1

Het Functioneel Neurologisch Onderzoek (FNO)

U vertelt ons over uw klachten. Wij stellen u daar de nodige vragen over en doen een volledig Neurologisch Onderzoek. We bepalen of u een geschikte kandidaat bent voor onze behandeling.

Stap 2

Geavanceerde Machine Tests (kwantificatie)

Aan de hand van Stap 1 bepalen we welke test noodzakelijk zijn om de onderliggende oorzaak van de klachten te kunnen kwantificeren. Hiervoor gebruiken we een scala aan computer gestuurde apparatuur.

Stap 3

Rehabilitatie week (in 5 dagen)

We pakken de problemen aan. Door een specifiek op uw problemen gemaakt individueel programma brengen we functie terug tijdens een intensieve behandelweek.

Stap 4

Nazorg

Na de 5-daagse intensieve behandelweek krijgt u van ons huiswerkopdrachten mee. Dit zijn oefeningen die uw herstel verder bevorderen. Wij houden deze ontwikkelingen graag met u in de gaten.

Hoe helpt het autonomisch testen van functies?

Het is belangrijk om de bloeddruk bilateraal in verschillende posities te evalueren om de systemen die verantwoordelijk zijn voor de integratie van bloeddruk-stabilisatie te manipuleren. Dit doen we door autonomisch testen. Hierdoor worden uitgedaagd om mogelijke subklinische gebieden van disfunctie te belichten. Hierdoor is vastgesteld dat deze verband houden met aandoeningen zoals o.a. de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, dysautonomie, orthostatische intolerantie, posturaal orthostatisch tachycardisch syndroom (POTS), diabetes, post-concussief syndroom (PCS), traumatisch hersenletsel en dystrofie.

Wat u kunt verwachten tijdens de behandeling

Wat kunt u verwachten na de behandeling?

Na de behandeling tijdens onze intensieve behandelweek, kunt snel tot zeer snel resultaten verwachten. Het is waarschijnlijk dat u de eerste dagen/weken nog vermoeid zult zijn, omdat uw hersenen alle activiteit van de afgelopen week moeten verwerken. Uw hersenen zijn echter veerkrachtig en passen zich door hun neuroplasticiteit goed aan. U kunt tijdens deze periode wat sneller geprikkeld zijn en soms lichte hoofdpijn ervaren. Dit is echter van tijdelijke aard, er zijn geen blijvende bijwerkingen. Met het verstrijken van de tijd zullen deze klachten verdwijnen en zult u steeds meer het effect van de therapie gaan merken.

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het zien van de website nog vragen heeft.

Voor vrijblijvende informatie kunt u bellen met onze praktijk. U krijgt dan een van onze assistentes aan de telefoon.