Behandeling

Somatosensorische stimulatie

Specifieke stimulatie van hersengebieden

Wat is Somatosensorische stimulatie?

Somatosensory Evoked Potentials (SSEP) is een neurofysiologische beoordelingstechniek die de snelheid en kwaliteit meet van elektrische informatie, die wordt overgedragen van een perifere zenuw naar de pariëtale of somatosensorische cortex. Deze beoordelingstechniek wordt ingezet om neurologische aandoeningen te identificeren.

In de loop van de decennia realiseerden onderzoekers zich echter dat deze beoordelingstechniek neuroplasticiteit kon vergemakkelijken door de manipulatie en aanpassing van somatosensorische kaarten. Dit via een niet-invasieve, elektrische, neuromusculaire stimulator die een asymmetrische bifasische puls aflevert op een specifiek punt op de huid.

Deze therapie wordt niet-invasieve neuromodulatie (NINM) genoemd, of meer specifiek, repetitieve perifere somatosensorische stimulatie (RPSS). Ongeacht hoe het wordt genoemd, de stimulatie veroorzaakt geen pijn, maar in plaats daarvan wordt gemeld dat het voelt als een licht tikken, tintelen of bonzen over het contactpunt.

Waarom Somato-sensorische Stimulatie?

Het doelgebied van de hersenen, het somatosensorische systeem genoemd, bestaat uit modaliteiten van aanraking, trillingen, temperatuur, pijn en kinesthesie (gevoel van beweging).

Doordat de waarneming van alle externe en interne stimuli in de hersenen is geïntegreerd, worden de opgewekte potentialen die in de periferie worden gegenereerd, doorgegeven via paden in onder andere receptoren in de huid, kernen in de wervelkolom, de hersenstam, de thalamus en de hersenschors.

Functiestoornissen in een van deze gebieden kan ertoe leiden dat deze kaarten worden gewijzigd, scheef worden getrokken of verkeerd worden weergegeven. Dit resulteert in symptomen van ruimtelijke desoriëntatie, posturale afwijkingen, duizeligheid, oculomotorische disfunctie, bewegingsstoornissen en/of motorische planning.

Waarom Somato-sensorische Stimulatie?

Het doelgebied van de hersenen, het somatosensorische systeem genoemd, bestaat uit modaliteiten van aanraking, trillingen, temperatuur, pijn en kinesthesie (gevoel van beweging).

Doordat de waarneming van alle externe en interne stimuli in de hersenen is geïntegreerd, worden de opgewekte potentialen die in de periferie worden gegenereerd, doorgegeven via paden in onder andere receptoren in de huid, kernen in de wervelkolom, de hersenstam, de thalamus en de hersenschors.

Een topografische kaart, bekend als de homunculus, is gelegen in de primaire somatosensorische cortex (pariëtale kwab), evenals in de primaire motorische cortex (frontale kwab). Deze geeft de hoeveelheid cortex weer die is toegewezen aan een specifiek lichaamsdeel en zijn specifieke functie.

Het is belangrijk dat deze lichaamskaarten nauwkeurig zijn, vanwege de vele opeenvolgende gebieden die verband houden met, gecoördineerd zijn met of geïntegreerd zijn met de hierboven genoemde sensaties. Deze gebieden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het vestibulaire systeem (balans/waarnemingsbeweging), frontale kwab (uitvoerende functie/motorische planning), posterieure pariëtale cortex (ruimtelijke oriëntatie) en cerebellum (motorische coördinatie).

Functiestoornissen in een van deze gebieden kan ertoe leiden dat deze kaarten worden gewijzigd, scheef worden getrokken of verkeerd worden weergegeven. Dit resulteert in symptomen van ruimtelijke desoriëntatie, posturale afwijkingen, duizeligheid, oculomotorische disfunctie, bewegingsstoornissen en/of motorische planning.

Jouw weg naar herstel

Eén week intensief behandelen

Stap 1

Het voorgesprek (online)

Jij vertelt ons over je klachten. Wij bepalen of je geschikt bent voor ons programma.

Stap 2

Het functioneel neurologisch onderzoek

Waar liggen de verbeterpunten?

Stap 3

Rehabilitatie

We pakken de problemen aan.

Hoe werkt Somatosensorische Stimulatie?

Naast het moduleren en corrigeren van somatotopische kaarten, is uit onderzoek gebleken dat NINM-stimulatie ook een positief effect heeft op cognitieve toestanden, bloeddruk/autonome functie en op balans en stabiliteit. Wanneer NINM-stimulatie wordt toegepast op specifieke gebieden, zoals locaties op het gezicht, kan het zelfs de gezichtsscherpte bevorderen.

Dit fenomeen vindt plaats via een reeks reflexbogen die integreert in de hersenstam, het primaire gebied voor bewustzijn en autonome regulatie. De medianuszenuw, die zich aan de palmaire, duimzijde van de pols bevindt, biedt bij stimulatie een perifere toegang tot het Ascending Reticular Activating System (bewustzijnscentrum) in de hersenstam.

Het is dan ook logisch dat stimulatie van deze route voldoende is gebleken om klinische verbetering te veroorzaken, bij veel aandoeningen waarbij sprake is van veranderde bewustzijnstoestanden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer en zelfs bij patiënten in coma.

De trigeminuszenuw (hersenzenuw 5), afkomstig uit de hersenstam, innerveert het gezicht via drie afzonderlijke takken. Stimulatie van een van deze takken (oogheelkunde, bovenkaak, onderkaak) stimuleert een reflex die bekend staat als de trigeminus-cardiale reflex (TCR).

Binnen enkele seconden na initiatie of stimulatie worden krachtige en gedifferentieerde activeringen van sympathische paden geactiveerd, waardoor fysiologische homeostatische reacties, zoals baroreceptoren en chemoreceptorreflexen voor bloeddrukregulatie, worden verzwakt.

Waarbij kan Somatosensorische Stimulatie ingezet worden?

Bij stimulatie van de tong is aangetoond dat het een gebied van de hersenstam stimuleert, specifiek in het gebied van de pons. Deze regio is belangrijk vanwege de kernen die hier hun oorsprong vinden, waaronder vestibulaire, trigeminus- en solitaire kernen.

De trigeminuskernen ontvangen somatosensorische informatie van de tong, terwijl de solitaire kernen informatie over smaak ontvangen. Vanwege dergelijke complexe en gecoördineerde interacties tussen deze structuren, kan SSEP naar de tong betrokken zijn bij het oplossen van verschillende symptomen.

Dit zijn symptomen zoals overgevoeligheid voor visuele prikkels in evenwicht, angststoornissen, evenwichtsstoornissen bij migrainestoornissen en interoceptie (fysiologisch gevoel van welzijn).

Wilt u weten of u een geschikte kandidaat bent voor onze therapie?

Plan nu een online kennismakingsgesprek in met Jesse, Irving of Ben