Behandeling

Ritmische Bewegingstherapie

Specifieke stimulatie van hersengebieden

Wat is ritmische bewegingstherapie?

Alles in het universum golft met een frequentie of een ritme, van nanoseconden in elektronen tot jaren in zonnelichamen. Levende organismen zijn ook voor hun hele leven afhankelijk van schommelingen. Denk hierbij aan de schommeling tussen slapen en ontwaking, hormonale schommelingen, de wijze waarop het hart en longen functioneren en nog veel meer.Ritme is essentieel voor ons mensen. De hersenen zijn hier dan ook geen uitzondering op. Neurologische systemen golven op zowel de korte- (cellulair niveau) als op de lange afstand (wereldwijde netwerken).

Om optimaal te kunnen communiceren met onze omgeving, moeten we sensorische informatie nauwkeurig en synchroon verwerken en doorgeven. Dit is vooral belangrijk voor spraakverwerking, maar is ook cruciaal voor zaken als gedrag, leren, lopen en het creëren van zogenaamde ‘neuroplasticiteit’. Zonder deze synchroniciteit zou onze wereld onvoorstelbaar zijn.

Hoe werkt ritmische bewegingstherapie?

Aan het eind van de 19e eeuw merkte een Nederlandse psycholoog genaamd dr. Huygens op dat klokken die op dezelfde tafel werden geplaatst synchroniseerde. Als deze echter van dezelfde tafel werden verwijderd, dan gebeurde dit volgens hem niet. Dit werd later geïdentificeerd als de ontdekking van ‘entrainment’; een term die tegenwoordig welbekend is op het gebied van revalidatie en leren.

Wat dr. Huygens later uitlegde, is dat één sterk oscillerend (anders gezegd schommelend) lichaam of structuur – indien deze verbonden is door een medium (of dat nu energie of materie is) – een zwakker lichaam of structuur kan meesleuren. Hierbij is het niet van belang of dat ‘lichaam’ nu de maan is die rond de aarde oscilleert, of dit gaat over specifieke delen van uw hersenen.

Waarom is ritmische bewegingstherapie belangrijk?

In neurologische context wordt gedacht dat sensorische, motorische meesleping optreedt in een zeer complex en geïntegreerd gebied van de hersenen. Dit gebied wordt ook wel het cortico-striatale-thalamo-corticale systeem genoemd. Dit systeem zorgt ervoor dat u de wereld kunt waarnemen, erover kunt nadenken en ermee kunt communiceren. Als dit systeem niet goed werkt, kunt o.a. u last hebben van wazigheid, ADHD, angst, cognitieve problemen, zintuiglijke gevoeligheid, coördinatiestoornissen en emotionele instabiliteit.

Uw weg naar herstel

Eén week intensief behandelen

Stap 1

Het Functioneel Neurologisch Onderzoek (FNO)

U vertelt ons over uw klachten. Wij stellen u daar de nodige vragen over en doen een volledig Neurologisch Onderzoek. We bepalen of u een geschikte kandidaat bent voor onze behandeling.

Stap 2

Geavanceerde Machine Tests (kwantificatie)

Aan de hand van Stap 1 bepalen we welke test noodzakelijk zijn om de onderliggende oorzaak van de klachten te kunnen kwantificeren. Hiervoor gebruiken we een scala aan computer gestuurde apparatuur.

Stap 3

Rehabilitatie week (in 5 dagen)

We pakken de problemen aan. Door een specifiek op uw problemen gemaakt individueel programma brengen we functie terug tijdens een intensieve behandelweek.

Stap 4

Nazorg

Na de 5-daagse intensieve behandelweek krijgt u van ons huiswerkopdrachten mee. Dit zijn oefeningen die uw herstel verder bevorderen. Wij houden deze ontwikkelingen graag met u in de gaten.

Hoe helpt ritmische bewegingstherapie?

Verder bewijs heeft aangetoond dat personen die te maken hebben met een groot aantal neurologische aandoeningen baat kunnen hebben bij entrainment-therapieën. Dit is met name het geval omdat er noch aandacht voor de stimuli, noch voor vrijwillige motorische functies vereist zijn. Personen die niet bij bewustzijn zijn, niet vrijwillig kunnen bewegen of mensen met ernstige aandachtsproblemen kunnen nog steeds baat hebben bij therapieën met sensorische entrainment. Dus hoe kunnen plasticiteitscentra helpen de sensomotorische entrainment en de algehele neurologische functie te verbeteren?

Het team van Amsterdam Brain Center kan ervoor kiezen om verschillende sensorische en motorische therapieën te combineren. Op deze wijze wordt ritme en herhaling in onze behandelplannen opgenomen. Dit kan zo simpel zijn als het uitvoeren van een taak op een metronoom op een iPad, tot het implementeren van computergestuurde, interactieve timingtechnologieën.

Wat u kunt verwachten tijdens de behandeling

Wat kunt u verwachten na de behandeling?

Na de behandeling tijdens onze intensieve behandelweek, kunt snel tot zeer snel resultaten verwachten. Het is waarschijnlijk dat u de eerste dagen/weken nog vermoeid zult zijn, omdat uw hersenen alle activiteit van de afgelopen week moeten verwerken. Uw hersenen zijn echter veerkrachtig en passen zich door hun neuroplasticiteit goed aan. U kunt tijdens deze periode wat sneller geprikkeld zijn en soms lichte hoofdpijn ervaren. Dit is echter van tijdelijke aard, er zijn geen blijvende bijwerkingen. Met het verstrijken van de tijd zullen deze klachten verdwijnen en zult u steeds meer het effect van de therapie gaan merken.

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het zien van de website nog vragen heeft.

Voor vrijblijvende informatie kunt u bellen met onze praktijk. U krijgt dan een van onze assistentes aan de telefoon.