Behandeling

Saccadometrie

Specifieke stimulatie van hersengebieden

Wat is saccadometrie?

Saccades zijn snelle oogbewegingen die het mogelijk maken om de blikrichting snel te veranderen. Een saccadometer is de technologie die uitstek wordt gebruikt om saccades te evalueren, omdat het indringend is en objectief oogbewegingen analyseert. Met deze methode worden oogbewegingen in kaart gebracht die met honderden graden per seconde bewegen.

Waarom is saccadometrie belangrijk?

Saccades worden geactiveerd door objecten die worden gezien of gehoord, uit het geheugen worden opgehaald of als onderdeel worden geworven vanuit een onvrijwillige, natuurlijke strategie om de omgeving te scannen. Het is belangrijk om saccades te bestuderen vanwege de vele hersengebieden die nodig zijn om niet alleen snelle, maar ook geschikte, doelgerichte en nauwkeurige bewegingen te genereren.

Saccades worden geanalyseerd met behulp van drie verschillende kenmerken: latentie, amplitude en snelheid. Het bestuderen hiervan is een manier om inzicht te krijgen in de functie van specifieke delen van de hersenen en zenuwbanen.

Hoe werkt saccadometrie?

Vanaf de eerste presentatie van een stimulus duurt het ongeveer 200 milliseconden voordat een oogbeweging wordt onderbroken. Gedurende deze tijd vindt neurale verwerking plaats tussen het netvlies, de hersenschors (frontale kwab), de superieure colliculus, het cerebellum en het vestibulaire systeem.

Deze latentie, of tijd die nodig is om de doelpresentatie te verwerken, wordt gebruikt om aspecten van saccadeprogrammering te begrijpen die verband houden met visuele verwerking, doelselectie en motorprogrammering. Deze zijn sterk geassocieerd aan de integriteit van de frontale kwab (uitvoerend centrum) en superieure colliculus.

Om een ​​helder, stabiel enkelvoudig zicht te bereiken, moet de controle van oogbewegingen nauwkeurig zijn, waarbij een sterke afhankelijkheid aanwezig is van het vestibulaire systeem (balans- en coördinatiecentrum) en het cerebellum (centrum voor fijne motoriek). Dit is nodig om te verwijzen naar ruimtelijke kaarten voor de juiste snelheid en positiecommando’s.

Omdat saccades kort zijn, kan er niet op worden vertrouwd dat het oog naar het doel wordt geleid. Daarom is de graden per seconde (snelheid) waarin de ogen naar het beoogde doel bewegen belangrijk. Dit zodat er geen desoriëntatie optreedt gedurende deze periode.

Uw weg naar herstel

Eén week intensief behandelen

Stap 1

Het Functioneel Neurologisch Onderzoek (FNO)

U vertelt ons over uw klachten. Wij stellen u daar de nodige vragen over en doen een volledig Neurologisch Onderzoek. We bepalen of u een geschikte kandidaat bent voor onze behandeling.

Stap 2

Geavanceerde Machine Tests (kwantificatie)

Aan de hand van Stap 1 bepalen we welke test noodzakelijk zijn om de onderliggende oorzaak van de klachten te kunnen kwantificeren. Hiervoor gebruiken we een scala aan computer gestuurde apparatuur.

Stap 3

Rehabilitatie week (in 5 dagen)

We pakken de problemen aan. Door een specifiek op uw problemen gemaakt individueel programma brengen we functie terug tijdens een intensieve behandelweek.

Stap 4

Nazorg

Na de 5-daagse intensieve behandelweek krijgt u van ons huiswerkopdrachten mee. Dit zijn oefeningen die uw herstel verder bevorderen. Wij houden deze ontwikkelingen graag met u in de gaten.

Hoe helpt Saccadometrie?

Een van de meest indrukwekkende aspecten van de oculaire motorische controle is de manier waarop de hersenen voortdurend hun prestaties controleren. De hersenen passen in het licht van ziekte en veroudering hun strategieën hiervoor aan. Daarom is de evaluatie van saccades – vanwege de enorme coördinatie en integratie die nodig is – een waardevol hulpmiddel om verschillende aandoeningen te identificeren die pathognomonische afwijkingsverschuivingen kunnen hebben.

Ziekten die gericht zijn op het cerebellum kunnen subklinische bevindingen hebben die kunnen worden geïdentificeerd in gebieden die van invloed zijn op associaties met ruimtelijke oriëntatie, geheugen, cognitie of motorische controle.

Andere aandoeningen die van invloed zijn op deze bovengenoemde associatiegebieden (die een effect kunnen hebben op de saccadische functie) zijn o.a.: multiple sclerose, de ziekte van Parkinson (en/of beroerte), neurologische ontwikkelingsstoornissen en degeneratieve ziekten.

Wat u kunt verwachten tijdens de behandeling

Wat kunt u verwachten na de behandeling?

Na de behandeling tijdens onze intensieve behandelweek, kunt snel tot zeer snel resultaten verwachten. Het is waarschijnlijk dat u de eerste dagen/weken nog vermoeid zult zijn, omdat uw hersenen alle activiteit van de afgelopen week moeten verwerken. Uw hersenen zijn echter veerkrachtig en passen zich door hun neuroplasticiteit goed aan.

U kunt tijdens deze periode wat sneller geprikkeld zijn en soms lichte hoofdpijn ervaren. Dit is echter van tijdelijke aard, er zijn geen blijvende bijwerkingen. Met het verstrijken van de tijd zullen deze klachten verdwijnen en zult u steeds meer het effect van de therapie gaan merken.

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het zien van de website nog vragen heeft.

Voor vrijblijvende informatie kunt u bellen met onze praktijk. U krijgt dan een van onze assistentes aan de telefoon.