Behandeling

Primitieve reflex integratie

Specifieke stimulatie van hersengebieden

Wat is een primitieve reflex-integratie?

Primitieve reflexen zijn automatische bewegingspatronen die ontstaan in de baarmoeder en volledig aanwezig zijn bij de geboorte. Deze reflexen zijn nodig voor neurologische groei en ontwikkeling van specifieke functies. Hoewel ze noodzakelijk zijn voor het overleven en de groei van zuigelingen, moeten deze naarmate de hersenen zich ontwikkelen en rijpen (tijdens het eerste jaar van het postnatale leven) overgaan van hersenstamreflexreacties naar corticaal gecontroleerde reacties en “verdwijnen”. Hierdoor worden de ontwikkeling van doelgerichte en wilskrachtige motorische bewegingen mogelijk.

Waarom is een primitieve reflex-integratie belangrijk?

Elke reflex is een specifieke en adequate reactie van het centrale zenuwstelsel op een of meer stimuli die wordt gebruikt om sensorische informatie te verwerken, zoals auditieve, smaak-, tactiele, visuele, vestibulaire, proprioceptieve en olfactorische prikkels. Dit resulteert in specifieke en adequate motorische, posturale, glandulaire, pupil- of trommelvliesreacties.

Omdat de integratie van primitieve reflexen een afspiegeling is van een rijpingsproces dat nodig is om een ​​hoger, meer gecontroleerd sensorisch-motorisch systeem te ontwikkelen, kunnen disfunctie of afwijkingen in het proces in graad of snelheid leiden tot aanzienlijke problemen bij de ontwikkeling van motorisch functioneren en het bereiken van brutomotorische mijlpalen. Meer algemeen bekende primitieve reflexen zijn de asymmetrische tonische nek (ATNR), symmetrische tonische nek (STNR), tonische labyrinthine (TLR), plantaire, palmaire, wortel- en spinale Galant-reflexen.

Indien behouden kunnen de gevolgen zich voordoen als moeite met lezen of leren lezen, misvormingen van de wervelkolom, slechte hand-oogcoördinatie, moeite met focussen, leren of zwemmen, slecht evenwicht, desoriëntatie of emotionele ontregeling. Dit wordt vaak gezien bij veel neurologische ontwikkelingsstoornissen en aangeboren aandoeningen.

Hoe werkt een primitieve reflex-integratie?

Het is belangrijk op te merken dat hoewel de aanwezigheid van deze reflexen bedoeld is om te verdwijnen, de gebieden van de hersenstam waar deze automatische reacties zijn geïntegreerd, ook niet verdwijnen. In plaats daarvan is het zo dat als een baby meer complexe taken leert, deze hersenstamcentra het grootste deel van hun functie overdragen aan corticale centra. Dit helpt voor meer gecontroleerde, aangepaste en opzettelijke bewegingspatronen.

Er worden vervolgens nauwe associaties gemaakt tussen de lagere hersenstamcentra en de hogere corticale centra. Hierbij worden ongeconditioneerde reflexen onder bewuste controle geconditioneerd en ondergeschikt.

Omdat er nauwe verbanden worden gelegd tussen de oudere, primitievere manier van reageren op de omgeving en een nieuwere, bewustere en gecontroleerde manier, is het zo dat wanneer de cortex slecht functioneert door ziekte, verwonding, shock, stress of trauma, het vertrouwen binnen de hersenen op sub-corticale functies en de aanwezigheid van reflexen hiervan opnieuw worden gezien en niet bewust worden gecontroleerd.

Uw weg naar herstel

Eén week intensief behandelen

Stap 1

Het Functioneel Neurologisch Onderzoek (FNO)

U vertelt ons over uw klachten. Wij stellen u daar de nodige vragen over en doen een volledig Neurologisch Onderzoek. We bepalen of u een geschikte kandidaat bent voor onze behandeling.

Stap 2

Geavanceerde Machine Tests (kwantificatie)

Aan de hand van Stap 1 bepalen we welke test noodzakelijk zijn om de onderliggende oorzaak van de klachten te kunnen kwantificeren. Hiervoor gebruiken we een scala aan computer gestuurde apparatuur.

Stap 3

Rehabilitatie week (in 5 dagen)

We pakken de problemen aan. Door een specifiek op uw problemen gemaakt individueel programma brengen we functie terug tijdens een intensieve behandelweek.

Stap 4

Nazorg

Na de 5-daagse intensieve behandelweek krijgt u van ons huiswerkopdrachten mee. Dit zijn oefeningen die uw herstel verder bevorderen. Wij houden deze ontwikkelingen graag met u in de gaten.

Hoe helpt een primitieve reflex-integratie?

De aanwezigheid van een primitieve reflex, of u nu een kind of een volwassene bent, suggereert niet dat u een neurologische aandoening heeft. Maar wanneer deze reflexfuncties pathologisch, disfunctioneel of onvolgroeid zijn of niet geïntegreerd zijn met hogere corticale centra, is revalidatie nodig om neurale paden om te leiden, opnieuw te verbinden en opnieuw op te bouwen om neurologische rijping te vergemakkelijken.

Wat u kunt verwachten tijdens de behandeling

Wat kunt u verwachten na de behandeling?

Na de behandeling tijdens onze intensieve behandelweek, kunt snel tot zeer snel resultaten verwachten. Het is waarschijnlijk dat u de eerste dagen/weken nog vermoeid zult zijn, omdat uw hersenen alle activiteit van de afgelopen week moeten verwerken. Uw hersenen zijn echter veerkrachtig en passen zich door hun neuroplasticiteit goed aan. U kunt tijdens deze periode wat sneller geprikkeld zijn en soms lichte hoofdpijn ervaren. Dit is echter van tijdelijke aard, er zijn geen blijvende bijwerkingen. Met het verstrijken van de tijd zullen deze klachten verdwijnen en zult u steeds meer het effect van de therapie gaan merken.

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het zien van de website nog vragen heeft.

Voor vrijblijvende informatie kunt u bellen met onze praktijk. U krijgt dan een van onze assistentes aan de telefoon.