Behandeling

Rehabilitatie

Op deze pagina vertellen wij u wat meer over de rehabilitatie van het zenuwstelsel.

Hoe ziet de rehabilitatie eruit

De rehabilitatie van het zenuwstelsel is de kern van onze therapie. Natuurlijk wil iedereen daarom weten hoe die rehabilitatie eruit ziet of hoe wij hierbij te werk gaan. Hoewel de rehabilitatie er voor iedereen weer anders uitziet, willen wij u toch een beeld geven van hoe wij hierbij te werk gaan. De exacte invulling van uw rehabilitatie bepalen wij aan de hand van de bevindingen in het Functioneel Neurologisch Onderzoek. We geven de rehabilitatie in de vorm van een intensieve week, waarbinnen we allerlei verschillende behandelingen en therapieën geven die op verschillende wijze de functionaliteit van uw hersenen en zenuwstelsel verbeteren.

De achtergrond van onze rehabilitatie

In veel gevallen is er bij onze cliënten sprake van een vermindering van één of meerdere hersenfuncties. Dit komt meestal niet doordat er neuronen kapot zijn of doordat een deel van hersenen stuk is. In de meeste gevallen is er sprake van een verminderde samenwerking tussen hersendelen, van een slechte afstemming of van minder goede regulatie van prikkels. Dit kan komen door allerlei verschillende oorzaken zoals bijvoorbeeld:

  • > Verbindingen tussen hersendelen die verstoord zijn
  • > Zintuigen die vertekende informatie naar het brein sturen
  • > Verstoorde autonome functies
  • > Verstoorde feedback mechanismes
  • > Beschadigingen van zenuwen of zenuwbanen

Maar er kunnen allerlei andere oorzaken zijn, waardoor het brein niet goed functioneert. Dit is dus lang niet altijd het geval doordat er iets daadwerkelijk kapot is in het brein. In veel meer gevallen is er sprake van minder samenwerking of een minder goede afstemming. Het doel van de rehabilitatie is dan ook het herstel van communicatie en samenwerking tussen onderdelen van het zenuwstelsel.

Uw weg naar herstel

Eén week intensief behandelen

Stap 1

Het Functioneel Neurologisch Onderzoek (FNO)

U vertelt ons over uw klachten. Wij stellen u daar de nodige vragen over en doen een volledig Neurologisch Onderzoek. We bepalen of u een geschikte kandidaat bent voor onze behandeling.

Stap 2

Geavanceerde Machine Tests (kwantificatie)

Aan de hand van Stap 1 bepalen we welke test noodzakelijk zijn om de onderliggende oorzaak van de klachten te kunnen kwantificeren. Hiervoor gebruiken we een scala aan computer gestuurde apparatuur.

Stap 3

Rehabilitatie week (in 5 dagen)

We pakken de problemen aan. Door een specifiek op uw problemen gemaakt individueel programma brengen we functie terug tijdens een intensieve behandelweek.

Stap 4

Nazorg

Na de 5-daagse intensieve behandelweek krijgt u van ons huiswerkopdrachten mee. Dit zijn oefeningen die uw herstel verder bevorderen. Wij houden deze ontwikkelingen graag met u in de gaten.

Hoe ziet de intensieve week bij onze rehabilitatie er uit

We starten de week met een onderzoek, waarbij we uw huidige situatie vaststellen. Omdat we ditzelfde onderzoek aan het einde van de week herhalen, geeft dit direct een beeld van de vooruitgang. In de behandelweek, bent u van maandag tot en met vrijdag overdag aanwezig bij ons op het centrum.

Tijdens deze dagen bieden we allerlei verschillende therapieën aan. Deze kunnen variëren van het trainen van de hersenfunctie die prikkels vanuit bepaalde zintuigen moet filteren (om overbelasting te voorkomen) tot aan het stimuleren van zenuwcellen in een hersencircuit dat veel te weinig actief is.

Hieronder heeft u een overzicht van welke therapieën deel uit kunnen maken van de rehabilitatie. Welke therapieën wel of niet worden toegepast, is volledig afhankelijk van uw situatie. Wij zetten die therapieën in, waarvan wij weten dat ze een verschil kunnen maken bij mensen in uw situatie.

Overzicht therapieën/behandelingen

Starten met de rehabilitatie

We starten nooit zomaar met de rehabilitatie. Dat betekent dat wij eerst moeten vaststellen of uw klachten gebaat zijn bij onze therapie. Doordat wij honderden mensen geholpen hebben, hebben wij uitgebreide analyses van welke klachten wel of juist niet goed reageren op onze therapie.

Het vaststellen van de hersenfuncties die te maken hebben met uw klachten, doen wij tijdens het Functioneel Neurologisch Onderzoek (FNO). Dit onderzoek geeft ons een beeld van niet alleen uw klachten, maar vooral ook de hersenfuncties/hersengebieden die hierbij betrokken zijn.

Het FNO geeft ons de informatie die wij nodig hebben om te kunnen bepalen of u baat heeft bij onze rehabilitatie en welke therapieën deel uit zouden moeten maken van de rehabilitatie.

Wat verwacht ABC van u?

Onze behandeling bij dysautonome klachten is het meest effectief wanneer deze binnen een korte periode gedaan wordt. Dit betekent dat wij de therapie (rehabilitatie) in de vorm van een volle week met allerlei uiteenlopende therapieën aanbieden. Binnen dit intensieve programma doen we testen en trainingen om de balans tussen verschillende delen van het zenuwstelsel/hersenen terug te brengen.
Het geven van de behandeling binnen één week is een integraal onderdeel van het succes van de behandeling. Het is dus niet mogelijk om deze gefaseerd aan te bieden. Wanneer u duurzaam aan uw herstel wilt werken, vragen wij u dan ook om een volle week te investeren.

Wilt u weten of u de
geschikte kandidaat bent?

Plan nu een kennismakingsgesprek in met Ben, Jesse of Irving in.