Klacht

Burn-out

Onze zorg bij klachten door Burn-Out

Wat u moet weten over Burn-out
gerelateerde klachten

Het woord “Burn-out” zingt al enige tijd rond in onze maatschappij. Een Burn-out is het gevolg van aanhoudende stress en roofbouw op het lichaam. Die stress ontstaat doordat we in werk- en privésituaties het gevoel hebben de dingen niet meer onder controle te hebben. Daaruit ontstaan vermoeidheid, slaapproblemen, verminderde concentratie, prikkelbaarheid en een verslechterd geheugen. Als deze klachten meer dan zes maanden aanhouden, dan spreken we van een Burn-out.

Bij een Burn-out is er sprake van blijvend hersenletsel. Aanhoudende, negatieve stress kan ervoor zorgen dat hersenweefsel verandert en dat de beschadigde delen niet goed meer met elkaar communiceren. Juist voor mensen die een periode van meerdere maanden of zelfs jaren klachten hebben, bieden wij onze specialistische zorg aan.

Hoe wij een Burn-out behandelen

De oorzaak van Burn-out, is een neurologisch probleem. Er is schade of disbalans tussen verschillende onderdelen van het zenuwstelsel. Hierdoor kunnen er op sommige plekken in het brein te veel prikkels zijn en op andere plekken te weinig.

De sleutel tot een succesvolle behandeling ligt dan ook in het reguleren van de prikkels. Met onze intensieve behandelweek, stemmen wij de verschillende onderdelen van het brein weer op elkaar af zodat er geen sprake is van te veel of te weinig prikkels. Hierdoor is het zenuwstelsel weer in staat haar taken goed uit te voeren waardoor de klachten verdwijnen.

Hoe wij een Burn-out behandelen

De oorzaak van Burn-out, is een neurologisch probleem. Er is schade of disbalans tussen verschillende onderdelen van het zenuwstelsel. Hierdoor kunnen er op sommige plekken in het brein te veel prikkels zijn en op andere plekken te weinig.

De sleutel tot een succesvolle behandeling ligt dan ook in het reguleren van de prikkels. Met onze intensieve behandel week, stemmen wij de verschillende onderdelen van het brein weer op elkaar af zodat er geen sprake is van te veel of te weinig prikkels. Hierdoor is het zenuwstelsel weer in staat haar taken goed uit te voeren waardoor de klachten verdwijnen.

Uw weg naar herstel

Eén week intensief behandelen

Stap 1

Het voorgesprek (online)

U vertelt ons over uw klachten. We bepalen of u geschikt bent voor ons programma.

Stap 2

Het functioneel neurologisch onderzoek

Waar liggen de verbeterpunten?

Stap 3

Rehabilitatie

We pakken de problemen aan.

Wat verwacht ABC van u?

Onze behandeling is effectief maar intensief. Dit betekent dat onze behandeling een volle week duurt en dat u in die tijd dagelijks bij ons in de kliniek aanwezig bent. Door het intensieve programma dat bestaat uit testen, trainingen, neuro feedback en actieve stimulatie brengen wij de balans terug tussen de verschillende onderdelen van het zenuwstelsel.

Het is niet mogelijk om deze behandeling in delen aan te bieden omdat juist de intensiteit van de behandeling de sleutel tot het succes is. Van onze cliënten verwachten wij dan ook dat zij een volle week ingeroosterd hebben voor de behandeling. Wij vragen u dus om een week te investeren om daarna weer een leven te genieten.

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het zien van de website nog vragen heeft.

Voor vrijblijvende informatie kunt u bellen met onze praktijk. U krijgt dan een van onze assistentes aan de telefoon.