Behandeling

Primitieve Reflex-Integratie

Specifieke stimulatie van hersengebieden

Wat is een Primitieve Reflex-Integratie?

Primitieve reflexen zijn automatische bewegingspatronen die ontstaan in de baarmoeder en volledig aanwezig zijn bij de geboorte. Deze reflexen zijn nodig voor neurologische groei en ontwikkeling van specifieke functies (1). Hoewel ze noodzakelijk zijn voor het overleven en de groei van zuigelingen, moeten deze naarmate de hersenen zich ontwikkelen en rijpen (tijdens het eerste jaar van het postnatale leven) overgaan van hersenstamreflexreacties naar corticaal gecontroleerde reacties en “verdwijnen”. Hierdoor worden de ontwikkeling van doelgerichte en wilskrachtige motorische bewegingen mogelijk (2-4).

Waarom is een Primitieve Reflex-Integratie belangrijk?

Elke reflex is een specifieke en adequate reactie van het centrale zenuwstelsel (CZS) op een of meer stimuli die worden gebruikt om sensorische informatie te verwerken, zoals auditieve, smaak-, tactiele, visuele, vestibulaire, proprioceptieve en olfactorische prikkels. Dit resulteert in specifieke en adequate motorische, posturale, glandulaire, pupil- of trommelvliesreacties (5).

Omdat de integratie van primitieve reflexen een afspiegeling is van een rijpingsproces dat nodig is om een ​​hoger, meer gecontroleerd sensorisch-motorisch systeem te ontwikkelen, kunnen disfunctie of afwijkingen in het proces in graad of snelheid leiden tot aanzienlijke problemen bij de ontwikkeling van motorisch functioneren (5) en het bereiken van van brutomotorische mijlpalen (6,7). Meer algemeen bekende primitieve reflexen zijn de asymmetrische tonische nek (ATNR), symmetrische tonische nek (STNR), tonische labyrinthine (TLR), plantaire, palmaire, wortel- en spinale Galant-reflexen.

Indien behouden kunnen de gevolgen zich voordoen als moeite met lezen of leren lezen, misvormingen van de wervelkolom, slechte hand-oogcoördinatie, moeite met focussen, leren of zwemmen, slecht evenwicht, desoriëntatie of emotionele ontregeling (8-11). Dit wordt vaak gezien bij veel neurologische ontwikkelingsstoornissen en aangeboren aandoeningen (1-14).

Hoe werkt een Primitieve Reflex-Integratie?

Het is belangrijk op te merken dat hoewel de aanwezigheid van deze reflexen bedoeld is om te verdwijnen, de gebieden van de hersenstam waar deze automatische reacties zijn geïntegreerd, ook niet verdwijnen. In plaats daarvan is het zo dat als een baby meer complexe taken leert, deze hersenstamcentra het grootste deel van hun functie overdragen aan corticale centra. Dit helpt voor meer gecontroleerde, aangepaste en opzettelijke bewegingspatronen.

Er worden vervolgens nauwe associaties gemaakt tussen de lagere hersenstamcentra en de hogere corticale centra. Hierbij worden ongeconditioneerde reflexen onder bewuste controle geconditioneerd en ondergeschikt.

Omdat er nauwe verbanden worden gelegd tussen de oudere, primitievere manier van reageren op de omgeving en een nieuwere, bewustere en gecontroleerde manier, is het zo dat wanneer de cortex slecht functioneert door ziekte, verwonding, shock, stress of trauma, het vertrouwen binnen de hersenen op sub -corticale functies en de aanwezigheid van reflexen hiervan opnieuw worden gezien en niet bewust worden gecontroleerd (12-14).

Jouw weg naar herstel

Eén week intensief behandelen

Stap 1

Het voorgesprek (online)

Jij vertelt ons over je klachten. Wij bepalen of je geschikt bent voor ons programma.

Stap 2

Het functioneel neurologisch onderzoek

Waar liggen de verbeterpunten?

Stap 3

Rehabilitatie

We pakken de problemen aan.

Hoe helpt een Primitieve Reflex-Integratie?

De aanwezigheid van een primitieve reflex, of je nu een kind of een volwassene bent, suggereert niet dat je een neurologische aandoening hebt. Maar wanneer deze reflexfuncties pathologisch, disfunctioneel of onvolgroeid zijn of niet geïntegreerd zijn met hogere corticale centra, is revalidatie nodig om neurale paden om te leiden, opnieuw te verbinden en opnieuw op te bouwen om neurologische rijping te vergemakkelijken (15,16).

Wilt u weten of u een geschikte kandidaat bent voor onze therapie?

Plan nu een online kennismakingsgesprek in met Jesse, Irving of Ben