Behandeling

Ritmische Bewegingstherapie

Specifieke stimulatie van hersengebieden

Wat is Ritmische Bewegingstherapie?

Alles in het universum golft met een frequentie of een ritme, van nanoseconden in elektronen tot jaren in zonnelichamen. Levende organismen zijn ook voor hun hele leven afhankelijk van schommelingen. Denk hierbij aan de schommeling tussen slapen en ontwaking, hormonale schommelingen, de wijze waarop het hart en longen functioneren en nog veel meer.
Ritme is essentieel voor ons mensen. De hersenen zijn hier dan ook geen uitzondering op. Neurologische systemen golven op zowel de korte- (cellulair niveau) als op de lange afstand (wereldwijde netwerken).

Om optimaal te kunnen communiceren met onze omgeving, moeten we sensorische informatie nauwkeurig en synchroon verwerken en doorgeven. Dit is vooral belangrijk voor spraakverwerking, maar is ook cruciaal voor zaken als gedrag, leren, lopen en het creëren van zogenaamde ‘neuroplasticiteit’. Zonder deze synchroniciteit zou onze wereld onvoorstelbaar zijn.

Hoe werkt dit?

Aan het eind van de 19e eeuw merkte een Nederlandse psycholoog genaamd Dr. Huygens op dat klokken die op dezelfde tafel werden geplaatst synchroniseerde. Als deze echter van dezelfde tafel werden verwijderd, dan gebeurde dit volgens hem niet. Dit werd later geïdentificeerd als de ontdekking van ‘entrainment’; een term die tegenwoordig welbekend is op het gebied van revalidatie en leren.

Wat Dr. Huygens later uitlegde, is dat één sterk oscillerend (anders gezegd schommelend) lichaam of structuur – indien deze verbonden is door een medium (of dat nu energie of materie is) – een zwakker lichaam of structuur kan meesleuren. Hierbij is het niet van belang of dat ‘lichaam’ nu de maan is die rond de aarde oscilleert, of dit gaat over specifieke delen van uw hersenen.

Waarom is Ritmische Bewegingstherapie belangrijk?

In neurologische context wordt gedacht dat sensorische, motorische meesleping optreedt in een zeer complex en geïntegreerd gebied van de hersenen. Dit gebied wordt ook wel het cortico-striatale-thalamo-corticale systeem genoemd. Dit systeem zorgt ervoor dat je je wereld kunt waarnemen, erover kunt nadenken en ermee kunt communiceren. Als dit systeem niet goed werkt, kunt o.a. u last hebben van wazigheid, ADHD, angst, cognitieve problemen, zintuiglijke gevoeligheid, coördinatiestoornissen en emotionele instabiliteit.

Jouw weg naar herstel

Eén week intensief behandelen

Stap 1

Het voorgesprek (online)

Jij vertelt ons over je klachten. Wij bepalen of je geschikt bent voor ons programma.

Stap 2

Het functioneel neurologisch onderzoek

Waar liggen de verbeterpunten?

Stap 3

Rehabilitatie

We pakken de problemen aan.

Hoe helpt het?

Verder bewijs heeft aangetoond dat personen die te maken hebben met een groot aantal neurologische aandoeningen baat kunnen hebben bij entrainment-therapieën. Dit is met name het geval omdat er noch aandacht voor de stimuli, noch voor vrijwillige motorische functies vereist zijn (7).

Personen die niet bij bewustzijn zijn, niet vrijwillig kunnen bewegen of mensen met ernstige aandachtsproblemen kunnen nog steeds baat hebben bij therapieën met sensorische entrainment. Dus hoe kunnen plasticiteitscentra helpen de sensomotorische entrainment en de algehele neurologische functie te verbeteren?

Onze klinische teams kunnen ervoor kiezen om verschillende sensorische en motorische therapieën te combineren. Op deze wijze wordt ritme en herhaling in onze behandelplannen opgenomen. Dit kan zo simpel zijn als het uitvoeren van een taak op een metronoom op een iPad, tot het implementeren van computergestuurde, interactieve timingtechnologieën.

Wilt u weten of u een geschikte kandidaat bent voor onze therapie?

Plan nu een online kennismakingsgesprek in met Jesse, Irving of Ben